Hudson Nordic logotype
Search & Rekrutteringstjenester · Trøndelag

Program Manager, Eika (Partner-ansvarlig)

Som Program Manager, Eika i DLL, vil du være kontaktpunktet for Eika-bankene inn mot DLL, og trekke på de forskjellige fagmiljøene internt for på best mulig måte yte den servicen kundene fortjener.